QUY TRÌNH KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RỒNG ĐỎ

1. Bước 1: Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập trang đăng ký của Rồng Đỏ Post https://rongdopost.vn/register/customer
- Điền thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản
logo

2. Bước 2: Đăng nhập vào https://rongdopost.vn/
Login tài khoản đã lập
logo

3. Bước 3: Tạo Đơn hàng mới
- Khi tạo đơn hàng mới, Công ty sẽ có nội dung đề nghị khách hàng đọc kỹ quy định vận chuyển Dịch vụ chuyển phát Rồng Đỏ tại http://rongdopost.vn/quydinhvanchuyen trước khi tạo đơn hàng.
- Thêm đơn -> thêm các thông tin đơn hàng bao gồm tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ chi tiết;

logo

4. Bước 4: Thông tin giá trị hàng hóa, cước người thanh toán, rồi chọn thêm đơn để gửi hàng
5. Bước 5: In đơn hàng từ máy PMS

logo